Jak na první výstavu

    Výstavy koček jsou společensko-soutěžní akcí, kde majitelé prezentují své krasavce a chovatelské stanice předvádějí své šlechtitelské úspěchy.

   Účasti se nebojte! Každou výstavu pořádají opravdoví milovníci koček, kteří jsou svému koníčku oddáni a na jejich organizaci se podílí naprosto nezištně.

 

Co takové výstavě předchází:

 • měl(a) byste být majitelem kočky nebo kocoura;
 • vaše kočka by měla být ve výborné zdravotní kondici;
 • kočka by měla být naočkována, popř. čipována podle veterinárních  propozic výstavy;
 • měl(a) byste být členem některé ZO (základní organizace), či klubu chovatelů koček;
 • můžete také vystavovat pod jménem bývalého majitele vystavované kočky;
 • pokud vystavujete na první výstavě „sami za sebe“, je dobré získat svého „patrona“, který Vám poradí, pomůže a „provede“ Vás celou výstavou, nejčastěji se jedná o původního chovatele vašeho koťátka, nebo jiného člena z vaší ZO;
 • musíte podat přihlášku na výstavu – co to je?

 

   Přihláška na výstavu (Vzor vyplnění přihlášky) je formulář, vydaný SCHK ČSCH. Je vícejazyčný a stejný v celé FIFE. První přihlášku Vám pomůže vyplnit zkušenější člen Vaší ZO, nebo původní majitel kotěte. Vysvětlí Vám jednotlivé pojmy a poradí co vyplnit do jednotlivých rubrik na přihlášce. Přihlášku  je nutné nechat potvrdit Vaší ZO, nebo Vašeho zástupce  pod jehož jménem budete vystavovat (razítko a podpis ZO SCHK). Vyplněnou  a potvrzenou přihlášku odešlete na adresu organizátora výstavy (dle propozic), e-mailem, nebo poštou. 

 

   Propozice výstavy vydává její organizátor. Uvádí v nich termín, místo a čas konání výstavy. Jsou zde představeni pozvaní posuzovatelé pro jednotlivé skupiny koček. V propozicích naleznete časový rozvrh výstavy, ceník jednotlivých přihlašovacích tříd, kontakty na organizátora a pro platby. V textu je určeno i datum uzávěrky, tj. poslední den, kdy se můžete na výstavu přihlásit, nebo podat inzerát do katalogu výstavy. V propozicích jsou důrazně uvedeny veterinární podmínky výstavy.

   Někdy tu naleznete i dopravní dispozice, informace o možnosti parkování a pro přespolní orientační nabídku ubytování. Propozice také určují čas „přejímky zvířat“.

 

   Přejímka zvířat jsou ranní hodiny před zahájením výstavy. Tato doba je určena pro prohlídku všech zvířat veterinářem.

   Ve stejném čase, po absolvované zdravotní kontrole koček, se vystavovatelé zaregistrují. Od organizátora obdrží vystavovatelské „vstupenky“, které je osvobozují od platby vstupného na výstavu. Každý vystavovatel obdrží katalog výstavy, gumičky s čísly vystavovaných koček. Pokud se organizátorovi povede sehnat více sponzorů, bývá jako pozornost pro vystavovatele balíček obohacen o propagační materiály výrobců steliva, nebo vzorky kočičích krmiv, či kosmetiky.

 

   Veterinární podmínky  jsou povinné podmínky pro všechna vystavovaná zvířata. Jsou pro všechna zúčastněná zvířata stejné. Platí tedy nejen pro vystavovaná kočky, ale i pro kamarády v klecích (tj. doprovodné kočky umístěné v kleci, spolu se soutěžícími "borci", avšak sami se výstavy neúčastní – tj. nebudou posuzovány) popř. i pro zvířata návštěvníků.

   Tyto předpisy uvádí všechna povinná očkování a toleranci jejich platnosti. Dále mohou veterinární podmínky vyžadovat povinnost pro vystavovatele o dodaní potvrzení o provedených testech kočky (např. test bílých koček na hluchotu), nebo jiná zdravotní potvrzení, která jsou vyžadována zejména na výstavách v zahraničí (třeba potvrzení o kondici, zdravotním stavu vaší kočky a o její schopnosti absolvovat daleký převoz) Tato potvrzení nemají být starší než 3 dny. Všechny tyto požadované údaje musí být zapsány v očkovacím průkaze nebo Pet Pasu vaší kočky - vždy pouze veterinářem. 

  

   Musíte zaplatit „klecné“ – co to je?

   Klecné – je poplatek za účast v soutěži a místo (klec) na výstavě, kde bude vystavena Vaše kočka. Částečně zahrnuje také náklady na pozvané posuzovatele. Částku za klecné stanovuje organizátor výstavy.  

  

   Všechny kočky na výstavě musí projít veterinární kontrolou – co to je?

   Veterinární kontrola na výstavě - je místo (stůl), kde je veterinární lékař a jeho asistent. Místo by mělo být mimo hlavní výstavní halu (viz.veterinární předpisy o výstavách), minimálně by mělo být odděleno přepážkou nebo paravánem. Lékař s asistentem napřed zkontrolují očkovací průkaz vašeho zvířete, či jeho mezinárodní Pet pas (např. EU), kde má váš svěřenec uvedena všechna povinná očkování, odčervení, jiné vakcinace, kód čipu a provedené zdravotní, nebo genetické testy.

   Po kontrole průkazu se vyjme kočka z přepravky a postaví se na vyšetřovací stůl. Stůl musí být vydezinfikován. Stůl, či jiná vyšetřovací plocha se dezinfikuje po každém kontrolovaném zvířeti. Veterinář si musí také dezinfikovat ruce, nebo brát nové „jednorázové“ rukavice, po každém prohlédnutém zvířeti. Toto se dělá proto, aby nebyla na vaši kočku přenesena skrytá infekce z jiného zvířete.

   Lékař provede prohlídku kočky. Zvláště se dbá na výborný zdravotní stav a kondici zvířete. Kočka nesmí kýchat, kašlat. Nesmí jí téci z očí, či nosu. Lékař prohlíží tlamičku, stav dásní a zubů, mízní uzliny na krku i těle kočky. Kočce budou zkontrolovány ostříhané drápky, čisté uši a také kůže se srstí, aby nebyly zaplísněny nebo zamořeny cizopasníky. Je to opět prevence proti přenosu infekčních chorob, plísní a cizopasníků. Okolí rekta a pohlaví musí být také čisté, bez výtoku nebo exkrementů.

 

   Registrace vystavovatele a  katalog výstavy – co to je?

   Registrace vystavovatele je vlastně prezenční listina přihlášených vystavovatelů vedená organizátorem výstavy pro přehled o účasti, platbách, počtu vystavovaných koček, plemen…

   Katalog je informační kniha, kterou vydává pořadatel výstavy. Zde jsou vystavovaná zvířata rozdělena do skupin I – IV, podle plemen.  Katalog uvádí informace o vystavovaných zvířatech, jejich stáří a plemeni, varietě, původu i o vystavovateli. Zde se můžete poprvé seznámit se soutěžní konkurencí vaší kočky.

 

   Kočky musí být umístěny v dekorovaných klecích – co to je?

   Dekorované klece – to jsou klece, které si vyzdobíte podle svého vkusu a hlavně pro pohodlí vaší kočky. Jsou označeny soutěžním číslem vaší kočky. Toto číslo je totožné s číslem kočky v katalogu. Určenou klec se doporučuje řádně umýt a vydezinfikovat (opět prevence proti přenosu nemocí). Klec vybavíte záclonkami, poduškou, pelíškem, či závěsnou houpačkou. Nesmí chybět misky na vodu a krmivo. Někdy chovatelé vybavují klece i malým plastovým boxem se stelivem, aby kočka mohla vykonat svou potřebu beze stresu, kdy je jí to vhod. Někteří chovatelé vkládají toto WC do klece pouze v časových intervalech, aby nekazili dojem z vyzdobené klece. 

  

   Kočky se volají k posouzení – co to je?

   Již před zahájením výstavy je na viditelném místě vyvěšen rozpis plemen a jejich barevných variet, v tzv. EMS kódu, kde jsou vystavovaná zvířata přidělena k jednotlivým posuzovatelům. Z nich zjistíte, který sudí bude posuzovat vaši kočku. Dostatečně předem si také zjistěte, kde má vám určený posuzovatel stůl (posuzovací místo), abyste při výzvě k posouzení neběhali bezradně a v panice po celém sále s kočkou v náručí.

   Dnes je skoro každá výstava koček vybavena promítacím a čtecím zařízením, kde se zobrazují v přehledné tabulce pod jmény jednotlivých sudích katalogová čísla koček, v jakém pořadí se mají dostavit na posouzení. Pokud výstava toto zařízení nemá, jsou kočky vyvolávány konferenciérem nebo stewardy, podle jejich čísel, uvedených v katalogu.

   Objeví-li se katalogové číslo Vaší kočky na tabuli na nejspodnějším místě, začněte sebe i kočku pomalu připravovat na její předvedení. Nečekejte ovšem na poslední výzvu. Často můžete rovnou po úpravě přijít k posuzovateli a pokud nemá již žádnou kočku vezme Vás hned. Obvyklé poslední úpravy bývají např. překartáčování, nebo mírné propudrování srsti, vyčištění okolí očí, uší popř. rekta.

 

Poslední výzva - co to je?

   Blikající číslo na vrcholu tabulky znamená poslední výzvu pro vystavovanou kočku. Nedostaví-li se kočka k posouzení ani po této výstraze, je diskvalifikována a dál se soutěže neúčastní.

 

 ... a samotné posouzení:

 • Můžete využít služeb přítomných stewardů – co to je?

   Stewardi jsou pomocné síly a jsou přítomni po celou dobu výstavy. Asistují jednotlivým  posuzovatelům, pomáhají při organizaci výstavnímu výboru, ale mohou převzít i funkci vystavovatele. Je to vždy, když si vystavovatel (majitel) netroufá na vlastní předvedení své kočky. Jste-li v podobné situaci, oslovte vybraného stewarda, nebo přímo asistenta vašeho sudího a poproste jej o předvedení vaší kočky. Této služby většinou využívají nezkušení vystavovatelé. Může se stát, že někdy bude vaše kočka VELMI nervózní, nebo nedisciplínovaná, takže i vy této služby rádi využijete.   

 • Chcete si předvést svou kočku sami – co to obnáší?

   Upravenou kočku zaneste ke stolu vám určeného posuzovatele. Vyčkejte na vydezinfikování stolu po posledním hodnoceném zvířeti a také na pokyn k předvedení vaší kočky. Je dobré se předem informovat u původního chovatele, nebo patrona, jak se dané plemeno nosí - předvádí. Na předvedení každého plemene jsou totiž jiné požadavky. Používají se různé způsoby tzv.„držení na ruce“, podle plemene a jeho fyzické konstituce, typu srsti atd.    

   Posuzovatel si napřed prohlédne kočku ve výstavní "pozici" na vaší ruce. Poté si nechá zvíře postavit na stůl. Podrobně si jej prohlédne od hlavy až po konec ocasu. Mimo jiné posoudí kvalitu srsti a péči, kterou kočce věnujete. Nejdůležitější však je, zda celkově a v jaké kvalitě odpovídá vaše kočka standardu plemene a barvě. Kočku mírně poškádlí, aby zjistil její reakce, povahu a kondici. Pokud si není jistý svým úsudkem, může požádat jiného sudího o konzultaci k předváděnému zvířeti. Poté vypíše posudek vaší kočce.

 

   Přidělení titulu v soutěžní třídě a hodnocení v pořadí – co to je?

   V každé výstavní třídě, která je uvedena na výstavní přihlášce, může vaše kočka získat titul.  Tituly získávají jak chovná zvířata, tj. CAC, CACIB, CAGPIB, CACS…, tak i vykastrovaní jedinci CAP, CAPIB, CAGPIB, CAPS…

   Při základním posouzení tento titul získá vždy pouze jedno soutěžící zvíře daného plemene, variety a pohlaví.

   Pokud se u posuzovatele sejde více jedinců ze stejné skupiny, plemene, variety, soutěžní třídy a pohlaví,dojde na hodnocení v pořadí.  Sudí si nechá  předvést všechna zvířata najednou, např. všechny kocoury plemene burmilla, z grupy 1 (tj. bez červené), v soutěžní třídě Championů. Mezi nimi volí nejlepší zvíře, které obdrží ohodnocení V1 a titul CACIB. Poté sudí přidělí následná pořadová čísla zbylým soutěžícím zvířatům, a to v pořadí od dalšího nejlepšího k nejhoršímu. Může se tedy stát, že odejdete z výstavy bez získání titulu a pouze se zápisem na diplomu např. V3. To ale neznamená, že chovné zvíře nemůže plodit potomky.

 

   Udělení titulu BIV nejlepšího z variety – co to je?

   Pokud se sejdou v soutěži tři a více zástupců jednoho plemene a v jedné barevné varietě, sudí vám oznámí, kdy proběhne volba nejkrásnějšího z nich. Na jeho výzvu přinesete opět vaši kočku na místo posouzení. Vaše kočka bude konfrontována dohromady se všemi zvířaty, všech věkových kategorií a soutěžních tříd, v dané barevné varietě plemene (mimo kategorie kastrátů, kteří mohou mít vlastní BIV pokud se sejdou na výstavě v dané barvě minimálně 3). Sudí vybere z jeho pohledu nejlepšího jedince. Vybrané zvíře obdrží titul BIV – Best In Variety (ten nejlepší v barvě). Získaný titul BIV je zapsán do diplomu se všemi dalšími získanými tituly.

 

   Pozvání do rozstřelu – co to je?

   Pokud se sejde více kvalitních koček ve stejné skupině (tj. např. III. – krátkosrsté) a soutěžní třídě, může pozvat sudí vaší kočku ještě jednou ke svému stolu, kde proběhne tzv. „rozstřel“.  Posuzovatel vybere „nejlepší zvíře“ z představených mu v této skupině. Toto zvíře obdrží tzv. nominaci do BIS

 

   Nominace do BIS – co to je?

   Vybraná zvířata z rozstřelu u jednotlivých posuzovatelů postupují do druhé části celodenního programu soutěže a výstavy zvané BIS – Best In Show (ti nejlepší z výstavy). Tato soutěž začíná vždy odpoledne, až po ukončení základního posouzení všech zvířat a většinou také po krátké pauze na občerstvení. NOMinace je také zapsaná to diplomu se všemi dalšími získanými tituly.

 

   Best In Show – co to je?

   BIS je vždy moderována živě. Bývá oficiálně zahájena, představením poroty a seznámením s průběhem soutěže. Moderátor vyhlásí v jakém pořadí budou skupiny plemen hodnoceny.

   BIS je samostatné soutěžní klání mezi nejlepšími kočkami. Sem posílá každý posuzovatel, jím vybrané nejkrásnější kočky ze všech kategorií, tříd a plemen, které ten den viděl.

   V této soutěži NESMÍ předvádět svou kočku majitel, či její chovatel. To je základní pravidlo BIS. Vystavovatelé na výzvu, předají své miláčky do rukou stewardů, kteří je umístí do klecí v prostoru poroty. Zde kočky vyčkají, až na ně přijde řada, aby mohly být představeny porotě. Nastane-li čas, jsou předvedeny všem sudím, kteří mají právo je posoudit. Ne každý posuzovatel má licenci na posuzování všech plemen koček ( I. – IV. skupiny).

   Sudí odborně porovnají předváděná zvířata, poté napíší číslo svého favorita na papír, který pošlou moderátorovi, nebo jiné odpovědné osobě, která sčítá hlasy jednotlivých posuzovatelů. Většinou se výsledky volby vyhlašují od zvířat, která dostala nejméně hlasů, nebo žádné. Vítězné zvíře obdrží titul BIS, pohár a věcné ceny. Titul BIS je zapsán do diplomu spolu se všemi dalšími získanými tituly.

 

   Titul BIS se zadává ve všech skupinách:  

 • I.   Perské a exotické kočky;
 • II.  Polodlouhosrsté kočky;
 • III. Krátkosrsté kočky;
 • IV. Siamské, orientální, balinéské a javánské kočky;
 • V.  Kočky domácí (vlastní soutěž - mají málo zástupců)

  

Z jednotlivých skupin se pak vyhodnocuje nejlepší:

 • BIS – vrh
 • BIS – kotě 3-6 měsíců
 • BIS – kotě 6-10 měsíců
 • BIS – kočka
 • BIS – kocour
 • BIS – vykastrovaná kočka
 • BIS – vykastrovaný kocour
 • BIS – veterán (pokud se výstavy nějaký účastní)

   Zvíře, které získalo BIS zůstává většinou nadále na pódiu v kleci. Pokračuje podle programu soutěže v dalších kláních se stejně oceněnými kočkami, kocoury, kastráty z jiných skupin (tzn. že všichni soutěžící v těchto následných "soubojích" jsou již držiteli titulu BIS). Záleží pouze na organizátorovi výstavy o jaké tituly budou již vybrané nejlepší kočky bojovat. Z nich poté porota zvolí nejlepší z nejlepších.

Účastníci těchto dalších soutěží mohou získat tyto tituly:

 • BOB – Best of Best (nejlepší z nejlepších)
 • BOS – Best Opposite Sex (nejlepší z opačného pohlaví)
 • Best Kastrat  (nejlepší z kastrátů)
 • Best Kastratopposite Sex  (nejlepší z kastrátů opačného pohlaví)
 • Best Kitten 6-10 měsíců (nejlepší kotě 6-10 měsíců)
 • Best Kitten 3-6 měsíců (nejlepší kotě 3-6 měsíců)

 

Kdy dostanete diplom a posudek (doklad o absolvování výstavy)? 

   Těsně před ukončením celé výstavy jsou vydávány organizátorem diplomy a kopie posudků všem soutěžícím kočkám, tedy jejich vystavovatelům. Při převzetí si zkontrolujte diplom, aby jste měli připsány všechny tituly, které Vaše kočka získala tento den. Pokud některý chybí, požádejte některého ze členů výstavního výboru, aby chybějící doplnil. 

Občas obdržíte k získanému titulu jako pozornost i kokardu, nebo medaili. Na mnohých výstavách můžete kokardu své kočce zakoupit.

 

Jak poznáte, že výstava skončila?

    Moderátor, který prováděl publikum odpoledními soutěžemi, konec výstavy oficiálně oznámí. Poděkuje, jménem organizátora, všem za účast.

Vyhlášením konce výstavy můžete svou dekorovanou klec sbalit. Předčasné odchody z výstav se nevyplácí, neboť účast v soutěži může být anulována, taktéž vám budou odebrány tituly, které jste tento výstavní den získali.

   Unavení, vy i kočka, se těšíte na návrat domů. Ne každý si oblíbí výstavní shon a ruch. Pro některé kočky i majitele bývají výstavy, plné zvědavých návštěvníků, kočičí konkurence, hluku, shonu, horka nebo zimy, dosti stresujícím zážitkem.

   Pokud si však výstavní ruch oblíbíte a vlastníte navíc kočku, která se „umí předvádět“, většinou propadnete nehmatatelnému kouzlu výstav. Potom Vás čekají víkendy plné nových přátel, napětí a zajímavých zážitků se všemi zúčastněnými. 

   Hodně štěstí, nebo raději "zlomte dráp"

                                                                                                                         Broňa Vodolanová